Mateřská škola Pohádka
Mateřská škola Pohádka

  Aktuality
  Představení
  Informace o MŠ
  Školní rok
  Zaměstnanci MŠ
  Ve třídách máme..
  Jídelníček
  Dokumenty
  GDPR

MŠ Slovany
MŠ Sportovní
Přístupy:
Mateřská škola Pohádka
Základní informace o MŠ POHÁDKA

Název organizace Mateřská škola Pohádka, Mělník,
příspěvková organizace
Adresa ředitelství MŠ Slovany 2966, 276 01 Mělník
Odloučené pracoviště MŠ Sportovní 2940, 276 01 Mělník
IČO 750 33 488
Právní forma - kapacita příspěvková organizace členěná na dva útvary
- mateřská škola, kapacita 144 dětí
- školní jídelna, kapacita 144 stravovaných dětí
Zřizovatel MŠ
město Mělník
Bankovní účet FIO banka, a.s.
461034369/2010
ID datové schránky yhzkw8a
Telefon MŠ774 744 849 ředitelka MŠ
774 623 817 MŠ Slovany - vedoucí školní jídelny
731 861 295 vedoucí učitelka odloučeného pracoviště
731 861 296 MŠ Sportovní
E-mail pohadkams@seznam.cz (ředitelství MŠ)
mspohadka@email.cz (MŠ Slovany pro rodiče - omlouvání dětí apod.)
mspohadka2@email.cz (MŠ Sportovní pro rodiče - omlouvání dětí apod.)
Webové stránky www.mspohadka-melnik.cz
Provoz MŠ 6,15 - 16,45 hod.
Statutární orgán organizace Bc. Jitka Andrlová (ředitelka MŠ)
Zástupce ředitele Marie Šťastná
Vedoucí odloučeného pracoviště Lenka Sušírová
Vedoucí školní jídelny Ing. Karolína Pavlů
Počet tříd/věkové složení dětí 4 věkově smíšené třídy (MŠ Slovany)
2 věkově smíšené třídy (MŠ Sportovní)
Úplata za předškolní vzdělávání dětí 500,- Kč/měsíc, vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku
Celodenní stravné pro dítě 40,- Kč/den pro děti 3 - 6 leté,
45,- Kč/den pro děti, kterým bude v tomto školním roce tj. do 31.8.2021
7 let, (viz. vyhláška o školním stravování)