Mateřská škola Pohádka
Mateřská škola Pohádka

  Aktuality
  Představení
  Informace o MŠ
  Školní rok
  Zaměstnanci MŠ
  Ve třídách máme..
  Jídelníček
  Dokumenty
  GDPR

MŠ Slovany
MŠ Sportovní
Přístupy:
Mateřská škola Pohádka
Školní vzdělávací program

Vzdělávání dětí se v naší mateřské škole uskutečňuje podle školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem


"Na světě nejsi sám..."
 • ... co můžeš udělat pro to, aby tě všude rádi přivítali?...jak si najdeš kamarády?
 • ... chovej se přátelsky a k ostatním tak hezky, jak chceš, aby se chovali k tobě...
 • ... pomáhej ostatním, pak si tě kamarádi najdou sami...
 • ... nemusíš mít obavy, že ti nikdo nepomůže, že tě někdo bude do něčeho nutit, že ti "někdo bude něco" stále zakazovat, že se budeš muset "něčeho nebo někoho" bát...
 • ... ale také ty nikomu a ničemu neubližuj, nic nenič, chraň, važ si pomoci a ochoty druhých
 • ... kamarád ti přijde na pomoc - a když bude potřeba, pomůžeš také ty jemu...
 • ... zajímej se, naslouchej, zkoušej, objevuj, pozoruj a ptej se na to, čemu nerozumíš, co se chceš dozvědět...
 • ... když se ti něco nelíbí či je ti nepříjemné - sděl to, svěř se, braň se projevům násilí...
 • ... raduj se z pohybu, z pobytu v přírodě, z toho, co už dokážeš...
 • ... pozvi mámu, tátu, sourozence, kamarády …, ať sami vidí, co všechno už zvládáš...
 • ... pamatuj - kdo umí užívat kouzelná slovíčka, ten se ve světě neztratí...
 • ... spolupracuj s ostatními, domlouvej se s nimi...
 • ... když máme pořád co dělat, nezbývá nám čas na smutek...
 • ... maminka, tatínek, babička, dědeček, sestřička, bráška - to jsou nejbližší lidé, které máme
VAŽ SI TOHO

Kompletní Školní vzdělávací program, kde jsou popsány podmínky a organizace vzdělávání, provoz MŠ, denní program, formy a obsah vzdělávání, integrované bloky a celoroční i dílčí projekty, spolupráce s rodiči, plán adaptace a další aktivity si můžete prohlédnout a pročíst v mateřské škole.