Mateřská škola Pohádka
Mateřská škola Pohádka

  Aktuality
  Představení
  Informace o MŠ
  Školní rok
  Zaměstnanci MŠ
  Ve třídách máme..
  Jídelníček
  Dokumenty
  GDPR

MŠ Slovany
MŠ Sportovní
Přístupy:
Mateřská škola Pohádka
Ve třídách pro děti máme...

 • spoustu pěkných hraček pro kluky i holčičky

 • hrací koutky, převleky a doplňky k námětovým hrám

 • v každé třídě piáno a mnoho rytmických i melodických nástrojů pro rozvoj hudebních dovedností dětí

 • různé druhy sportovního náčiní a nářadí pro rozvíjení pohybových dovedností (trampolína, různé velikosti míčů, žebřiny, basketbalové koše, lana, tyče, kroužky a obruče, žíněnky, švihadla, dětské chůdy a balanční polokoule a mnoho dalšího)

 • velký výběr obrázkových knih a dětských encyklopedií (v MŠ je k dispozici knihovna pro rodiče - možnost zapůjčení dětských i odborných knih a časopisů)

 • interaktivní obrazovky, které využíváme k výukovým programům, k prezentaci tematických bloků a k prohlížení fotografií ze společných akcí

 • různé druhy a typy loutek a velké množství maňásků

 • stále dostupný výtvarný a pracovní materiál podporující dětskou tvořivost a fantazii

 • kvalitní a stále doplňované didaktické hračky a pomůcky pro rozvoj logického myšlení, prostorové představivosti, paměti, pozornosti, jemné motoriky ...

 • ... A NABÍZÍME DĚTEM MNOHO DALŠÍCH ČINNOSTÍ A PESTRÝ CELODENNÍ PROGRAM

  Na základě svých zkušeností a bohaté praxe s předškolními dětmi nejsme příznivci organizování kroužků v mateřské škole, kdy v důsledku dopoledního spojování a přecházení dětí na konkrétní kroužek dochází k narušení programu ve všech třídách. Díky promyšlenému, cílevědomému a soustavnému plánování činností, přípravě prostřední třídy a nabídce pomůcek mohou všechny děti své hudební, výtvarné, pohybové a další dovednosti, schopnosti a nadání rozvíjet ve všech třídách v průběhu celého dne. Vždy záleží na jejich výběru dle svého přání a momentální nálady. Hračky a pomůcky na jednotlivých třídách jsou často obměňovány, jsou dětem dostupné a prostředí třídy je aktuálně upravováno.