Mateřská škola Pohádka
Mateřská škola Pohádka

  Aktuality
  Představení
  Informace o MŠ
  Školní rok
  Zaměstnanci MŠ
  Ve třídách máme..
  Jídelníček
  Dokumenty
  GDPR

MŠ Slovany
MŠ Sportovní
Přístupy:
Mateřská škola Pohádka
Zaměstnanci MŠ

NA TŘÍDÁCH O DĚTI PEČUJÍ
Bc. Jitka Andrlová ředitelka MŠ Slovany
Marie Šťastná zástupce ředitelky MŠ Slovany
Šárka Blajdová učitelka MŠ Slovany
Květoslava Crková učitelka MŠ Slovany
Bc. Jitka Drahovzalová, DiS. učitelka MŠ Slovany
Mgr et Bc. Klára Helemiková učitelka MŠ Slovany
Markéta Klučinová učitelka MŠ Slovany
Bc. Dana Roubalová učitelka MŠ Slovany
Miroslava Strunecká učitelka MŠ Slovany
Kristýna Šonská učitelka MŠ Slovany
Lenka Karlovcová asistentka pedagoga MŠ Slovany
Nikola Pečená asistentka pedagoga MŠ Slovany
Kristýna Ročková asistentka pedagoga MŠ Slovany
Kateřina Šnýdlová asistentka pedagoga MŠ Slovany
Lenka Sušírová vedoucí uč. odloučeného pracoviště MŠ Sportovní
Bc. Lucie Šimková učitelka MŠ Sportovní
Martina Kupková učitelka MŠ Sportovní
Milena Mucková učitelka MŠ Sportovní
Petra Fajglová Čížková asistentka pedagoga MŠ Sportovní
KVALITNÍ A PESTROU STRAVU PŘIPRAVUJÍ
Ing. Karolína Pavlů vedoucí školní jídelny MŠ Slovany
Ivana Vítková hlavní kuchařka MŠ Slovany
Monika Zelenková kuchařka MŠ Slovany
Simona Brokešová provozní pracovnice MŠ Sportovní
Zděnka Hanková provozní pracovnice MŠ Slovany
Lenka Rybářová provozní pracovnice MŠ Sportovní
O POŘÁDEK A ČISTOTU SE STARAJÍ
Simona Brokešová uklízečka MŠ Sportovní
Pavlína Šnýdlová uklízečka MŠ Slovany
Lenka Šubrtová uklízečka MŠ Slovany
Lenka Rybářová uklízečka MŠ Sportovní
ŠKOLNÍ ZAHRADU, ÚDRŽBU A OPRAVÁŘSKÉ PRÁCE MÁ NA STAROSTI
Antonín Wertheim školník MŠ Slovany i Sportovní