Mateřská škola Pohádka
Mateřská škola Pohádka

  Aktuality
  Představení
  Informace o MŠ
  Školní rok
  Zaměstnanci MŠ
  Ve třídách máme..
  Jídelníček
  Dokumenty
  GDPR

MŠ Slovany
MŠ Sportovní
Přístupy:
Mateřská škola Pohádka
Zápis do MŠ od školního roku 2020/2021

Výsledky zápisu dětí

Zápis do MŠ (průvodní dopis 14.4.2020)

Žádost přijetí dítěte 2020,2021

Žádost přijetí dítěte (Preference MŠ 2020,2021)

Žádost přijetí dítěte - očkování (čestné prohlášení)